Asucon przełożony na inny termin

0

Z uwagi na ogłoszoną przez prezydenta RP żałobę narodową, obejmującą sobotę 25 listopada, odwołujemy imprezę mangi i anime ASUCON XI. Z pewnością impreza odbędzie się, jednak w innym terminie, który dopiero zostanie ustalony wraz z Domem Kultury „Szopienice”. Z uwagi na krótki czas do imprezy, bardzo proszę o jak najszersze przekazanie tej informacji, aby dotarła do wszystkich potencjalnych uczestników konwentu

Elżbieta Gepfert ŚKF

Podziel się.