Czwórkon 2016

1

Bydgoszcz, 2016

Data imprezy: 2016-10-28

Miejscowość: Bydgoszcz
Adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39


O imprezie:
Pierwsza edycja konwentu ogólnofandomowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Więcej informacji wkrótce.

Podziel się.