Niucon 2

5

Wrocław, 2010

Data rozpoczęcia: 2010-08-13
Data zakończenia: 2010-08-15
Miejscowość: Wrocław

Cena: 35 zł

O imprezie:
NiuCon jest to ogólnopolski konwent ( zlot fanów ) odbywający się corocznie ( za wyjątkiem jednej przerwy ) we Wrocławiu. Chcemy od tego roku organizować dwie edycje naszej imprezy.

Naszym głównym celem jest jednoczenie miłośników różnych, przeplatających się zainteresowań. Największy nacisk kładziemy na zainteresowania związane z Azją, zeroko pojmowaną fantastyką i AirSoftem, a co za tym idzie i grami komputerowymi, planszowymi, karcianymi, serialami, filmami etc. W związku z propagowaniem naszych zainteresowań prowadzone są panele, prelekcje, konkursy, warsztaty, dyskusje, spotkania, LARPy ( teatr wyobraźni bez scenariusza ), sesje RPG, turnieje, projekcje.

Tworzymy, wraz z osobami które chcą nam pomóc, program który ma za zadanie sprostać nie tylko wymaganiom i oczekiwaniom naszych gości ale i nas samych. Jeśli chcecie przyłączyć się do nas, może wnieść trochę swoich pomysłów, albo po prostu podzielić się z ludźmi swoją wiedzą i pasją – zapraszamy.

Każdy uczestnik konwentu otrzyma identyfikator ( który będzie zobowiązany nosić w widocznym miejscu ) oraz informator i mapkę. Kupienie pełnej wejściówki, upoważnia do bezpłatnego noclegu na terenie konwentu w miejscach do tego przeznaczonych. Dla osób o wyższych standardach, zamieścimy informacje o noclegach i innych możliwościach spędzenie nocy we Wrocławiu.

Ze względów bezpieczeństwa osoby przy akredytacji zostaną poproszone o podanie imienia, nazwiska oraz wylegitymowanie się dokumentem tożsamości. Osoby nie wyrażające zgody na pobranie swoich danych mogą nie zostać wpuszczone na teren konwentu. Osoby nieletnie muszą przy akredytacji okazać dokument z podpisem opiekuna albo rodzica oraz ich numerem telefonu zezwalający na udział w NiuConie.

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby konwentu.

Każdy przebywający na terenie konwentu zobowiązuje się do noszenia w miejscu widocznym identyfikatora. Osoby nie powiadające go, albo posiadający nieważny będą usuwane z terenu NiuConu.

Podziel się.