Informator na Twojej stronie

5

Chcesz na swojej stronie zamieścić spis najbliższych konwentów? A może tych minionych?
Nic trudnego! Wystarczy, że……dodasz na swojej stronie w dowolnym miejscu następujący kod:

<script type=”text/javascript” language=”JavaScript” src=”http://www.informator.rpg.pl/js/konwenty.php?i=10&p=5&f=1&d=25″ >
</script>

Gdzie:
i – to liczba wyświetlanych konwentów nadchodzących,
p – to liczba wyświetlanych konwentów minionych,
d – liczba znaków w nazwie konwentu,
f – tryb wyświetlania, 0 – skrócony, 1 – pełny.

Wygląd blok konwentów minionych można modyfikować porzez klasę CSS ik_styl_minione, a nadchodzących ik_styl_nadchodzace.

Wystarczy więc dodać np. taki kod tuż przed wywołaniem konwentów:

<STYLE TYPE=”text/css”>

.ik_styl_nadchodzace {
color: #FFFFFF;
}

.ik_styl_nadchodzace a{
text-decoration: none;
color: #AA0000;
}

.ik_styl_nadchodzace a:hover {
text-decoration: none;
color: #FF0000;
}
</STYLE>

To wszystko.

Życzę miłego stosowania!

Podziel się.