Regulamin konkursu Asucon XX-lecie

0

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o bilet na konwent Asucon XX-lecie. Konkurs polega na przekonaniu jury do przyznania nagrody pod postem konkursowym na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/InformatorKonwentowy.
 2. Organizatorem konkursu jest Informator Konwentowy, zwany dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagrody jest Asucon zwany dalej „Fundatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 28-07-2019 – 11-08-2019.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników i rodzin Organizatora Konkursu oraz Fundatora nagrody. Osoby które nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica na udział w konkursie.
 2. By zostać Uczestnikiem Konkursu, należy napisać swoją odpowiedź pod postem konkursowym, w terminie nie późniejszym niż 23:59, 11-08-2019.
 3. Pracą konkursową może być dłuższa odpowiedź, wierszyk, grafika.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik może brać udział w konkursie jedynie przy użyciu jednego profilu.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU I DYSTRYBUCJA NAGRÓD

 1. Przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci pojedynczego biletu na konwent Asucon XX-lecie, odbywającego się w dniach 24-25.08.2018 r w Chorzowie.
 2. By zostać Uczestnikiem Konkursu, należy napisać swoją odpowiedź pod postem konkursowym, w terminie nie późniejszym niż 23:59, 11-08-2019.
 3. Zwycięzców konkursu wyłoni jury.
 4. Wyniki konkursu, zostaną ogłoszone 13-08-2019 na stronie (https://konwenty.info/) oraz fanpage (https://www.facebook.com/InformatorKonwentowy) Organizatora.
 5. Zwycięzcy mają obowiązek skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pomocą funkcji Facebook „Wiadomość” na profilu https://www.facebook.com/InformatorKonwentowy, podając swoje dane adresowe do wysyłki nagrody.
 6. Jeżeli Zwycięzcy nie skontaktują się z organizatorem w terminie 1 dnia  od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator wybierze kolejnych zwycięzców w celu przekazania nagrody.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
 8. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.)
 9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
  Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, N. 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 10. Zgłoszone do Konkursu odpowiedzi nie mogą zawierać treści obraźliwych, uznanych za niecenzuralne, prawnie zakazanych lub naruszających prawa osób trzecich.
 11. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród bez podania przyczyny.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin przez czas trwania Konkursu dostępny będzie do wglądu na stronie: https://konwenty.info/regulamin-konkursu-asucon-xx-lecie/
Podziel się.