Regulamin konkursu o wejściówkę na Aicon 2020

0
 • INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o bilet na Aicon 2020. Konkurs polega na graficznym wykorzystaniu kształtu podanego w poście konkursowym i wstawienie pracy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/InformatorKonwentowy.
 2. Organizatorem konkursu jest Informator Konwentowy, zwany dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagrody jest Tsuru zwany dalej „Fundatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 26-01-2020 – 02-02-2020.

 

 • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników i rodzin Organizatora Konkursu oraz Fundatora nagrody. Osoby które nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica na udział w konkursie.
 2. By zostać Uczestnikiem Konkursu, należy napisać swoją odpowiedź pod postem konkursowym, w terminie nie późniejszym niż 23:59, 02-02-2020.
 3. Pracą konkursową jest grafika.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik może brać udział w konkursie jedynie przy użyciu jednego profilu.

 

 • PRZEBIEG KONKURSU I DYSTRYBUCJA NAGRÓD
 1. Przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci podwójnego biletu na konwent Aicon 2020, odbywającego się w dniach 14-15.03.2020 r w Rybniku.
 2. By zostać Uczestnikiem Konkursu, należy wstawić swoją grafikę pod postem konkursowym, w terminie nie późniejszym niż 23:59, 02-02-2020.
 3. Zwycięzcę w konkursie wyłoni jury.
 4. Prace niecenzuralne będą usuwane, a ich twórcy nie będą brani pod uwagę w konkursie.
 5. Wyniki konkursu, zostaną ogłoszone 05-02-2020na stronie (https://konwenty.info/) oraz fanpage (https://www.facebook.com/InformatorKonwentowy) Organizatora.
 6. Zwycięzcy mają obowiązek skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pomocą funkcji Facebook „Wiadomość” na profilu https://www.facebook.com/InformatorKonwentowy, podając swoje dane adresowe do wysyłki nagrody.
 7. Jeżeli Zwycięzcy nie skontaktują się z organizatorem w terminie 1 dnia  od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator wybierze kolejnych zwycięzców w celu przekazania nagrody.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.)
 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
  Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, N. 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 11. Zgłoszone do Konkursu odpowiedzi nie mogą zawierać treści obraźliwych, uznanych za niecenzuralne, prawnie zakazanych lub naruszających prawa osób trzecich.
 12. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród bez podania przyczyny.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin przez czas trwania Konkursu dostępny będzie do wglądu na stronie: https://konwenty.info/regulamin-konkursu-o-wejsciowke-na-aicon-2020/

Podziel się.