TrójKONt 2007 – ideologia

0

W rozwinięciu wieści można zapoznać się z doktryną ideologiczną KFF TrójKONt 2007.Niewątpliwym i niezaprzeczalnym faktem jest, iż na początku był Chaos. Jednak kto, i co ważniejsze: za jakie zbrodnie, ów Chaos tam umieścił, pozostaje odwieczną tajemnicą. Drugim niesłychanie ważnym faktem dotyczącym Chaosu są jego zamiłowania kulinarne. Jak żaden inny z odwiecznych bytów, gustuje on w pożeraniu Pustki. Ów apetyt ma niejako dwa podłoża. Czysto fizjologiczne – wynikające z prostego wniosku, że Chaos jeść coś musi; oraz podłoże psychiczne – albowiem nie są żadną tajemnicą liczne spory filozoficzne o pierwszeństwie Pustki przed Chaosem i vice versa. Stąd gusta kulinarne omawianego bytu towarzyszą zwykłej zawiści międzybytowej.

Ogólnie jednak rzecz ujmując Chaos zwykł jadać dużo i namiętnie. Stąd jako byt stale, że się tak wyrażę, wypełniony, co jakiś czas sam z siebie wydawał na świat, w mniej lub bardziej kulturalny sposób, pomniejsze byty. Jako, iż proces ten był całkowicie losowy, nie mogę ja ani mi współcześni obwiniać Chaosu za karygodny błąd, jaki poczynił on na drodze przypadkowego tworzenia świata. Tak bowiem się składa, że pierwszy na świat z otchłani Chaosu przybył nie Trójkont, lecz zdradziecki szubrawca Kołem zwany!

A z Koła, jak wie każdy, figura pyszna jest i przewrotna! Od zarania dziejów z racji pierwszeństwa swych narodzin chciało wśród pozostałych wydanych później na świat figur zdobyć palmę pierwszeństwa. Z racji jednak swej małej, co oczywiste, użyteczności, oraz oporu szlachetnego Trójkonta, przywódcy opozycji, zadanie było to szczególnie trudne. Toteż Koło, nie zważając na dobro wspólne, siało strach i terror wśród innych stworzeń geometrycznych, które jako istoty miłujące pokój nie były w stanie przeciwstawić się kulistemu imperializmowi.

Lecz miarka się przebrała! Gdy Koło, jako dominująca figura, sama postanowiła o kształcie świata, uznając swój kształt za doskonały, zbyt daleko posunęła się w unifikacji kształtów. Fanatyczne Koła dążyły do całkowitego przekształcenia innych kształtów w jedyny – ich zdaniem – doskonały. To było zbyt wiele dla rozgoryczonych figur, które od tego momentu mimo swych pacyfistycznych przekonań rozpoczęły czynny opór przeciwko tyranii Koła!

Niestety było już zbyt późno. Koło zyskało dominującą pozycję i tym samym nadało swój kształt Ziemi. Na szczęście jednak udało się zahamować dalsze poczynania kulistego imperializmu i do totalnej unifikacji kształtów nie doszło. Co ważniejsze, dzięki temu walka trwa po dziś dzień. Dzięki wspólnemu wysiłku niezależnych figur dominacja Koła upada! Kolejne kuliste bastiony padają, jeden po drugim. Ostateczny cel zbliża się i jest już niemal na wyciągnięcie ręki. Już niedługo, w wyniku ogólnokształtnej rewolucji rozpocznie się nowa era w istnieniu wszechświata! Dzięki nasileniu Trojkontnej mocy 27 stycznia Ziemia zmieni swe oblicze na jedyny słuszny kształt! Trójkontny kształt!

Podziel się.